ภาพ PDCA โครงการพี่สอนน้องใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6

P = Plan
ติดต่อโรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเจียงอี)

D = Do
สอนน้องใช้โปรแกรมผลงานน้อง
C = Check

เครื่องมือประเมินผลการจัดกิจกรรม


A = Action
สรุปผลการดำเนินโครงการ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น